Foto van de oecumenische viering op 1 juli 2013 in Amsterdam

Gemeente bijeen in de koningskerk

Gemeente bijeen in de Koningskerk

Een indruk van de oecumenische viering van de Raad van kerken en de Evangelische Broedergemeente Nederland in de Koningskerk (EBG) in Amsterdam op 1 juli 2013.

Ein Blick auf den ökumenischen Gottesdienst (Ökumenischer Rat der Kirchen in den Niederlanden und Herrnhuter Brüdergemeine) in de Koningskerk (Bg) in Amsterdam am 1.Juli 2013.

foto’s: Armand Keisri

Voor meer foto’s zie hier

Uitnodiging voor de oecumenische viering op 1 juli

koningskerk AMSHet Provinciaal Bestuur nodigt alle gemeenten nog eens heel hartelijk uit voor de oecumenische viering van 150 jaar Keti Koti op 1 juli om 19 uur in de Koningskerk van de EBG Amsterdam Stad & Flevoland. Met deze dienst willen de Evangelische Broedergemeente en de Raad van Kerken gezamenlijk bijdragen tot een waardige herdenking van de afschaffing van de slavernij in 1863 in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Maar er zal ook ruimte zijn aan die mensen te herinneren, die in de ca. 300 jaar van de slavernij geleden en gestreden hebben. Deze dienst is ook een teken voor het publiek dat de kerken samen dit onderwerp aan de orde stellen. Daarom zullen de voorzitter van de Raad van Kerken en van de Evangelische Alliantie meewerken aan deze dienst, maar ook de voorzitters van het Provinciaal Bestuur van de Europees Continentale Broeder-Uniteit en van het Zeister Zendingsgenootschap. Zr. Lucia Anches-Breeveld (vicepraeses van de EBG in Suriname) zal in die dienst eveneens aanwezig zijn. De preek houden ds. Rhoinde Mijnals-Doth van de EBG en ds. Jan Wessels van de Evangelische Alliantie. Musical wordt de dienst gestalte gegeven door mannenkoor Maranatha, The Colours of God, het blazerskoor van de EBG Zeist en de organisten Paul Macknack en Niels Fischer.

De Dienst wordt door de zendtijd voor de kerken opgenomen en in delen op de radio en de televisie later uitgezonden. Wij hebben dus hier als EBG ook de mogelijkheid ons geluid naar een breder publiek te laten horen. Ieder een is van harte welkom.

De dienst is te horen en toe zien op

donderdag 4 juli 2013 om 16:05 uur op Nederland 2 op de televisie

zondag 7 juli, om 10:07 uur op Radio 5 op de radio.

 

Wir laden herzlich ein zum Ökumenischen Gottesdienst am 1 Juli in der Koningskerk der Brüdergemeine Amsterdam Stad&Flevoland. Der Gottesdienst beginnt um 19:00 Uhr.

An diesem Gottesdienst wirken mit:

  • Der Marantha Männerchor aus Amsterdam
  • Der Jugend Gospel Chor Colours of God der Brüdergemeine Amsterdam Stad&Flevoland
  • Der Bläserchor der Brüdergemeine Zeist
  • An der orgel: Niels Fischer und Paul MackNack

Der Gottesdienst wird geleitet durch Pfarrerin Rhoinde Minals-Doth (BG) und Pfarrer Jan Wessels (Evangelische Allianz)

Die TV und Radiostationen Zendtijd voor Kerken und IKON zeichnen diesem Gottesdienst auf und senden ihn später aus. Die Aussendungen sind auch im Internet zu finden:

Zendtijd voor kerken/kerkdiensten

IKON/Kerkdiensten

Broeder-Uniteit vraagt om vergeving en een nieuw begin

EBGN briefhoofd„Wij moeten erkennen, dat ons zendingswerk er niet toe bijgedragen heeft, het mensonterende systeem van de slavernij te veranderen of op te heffen“, zegt Frieder Vollprecht, voorzitter van de kerkleiding van de Broeder-Uniteit. „Ja, onze kerk heeft in Suriname zelf slaven in haar bezit gehad. Wij staan beschaamd voor dit aspect van onze geschiedenis als Broedergemeente in Duitsland en Nederland en wij vragen de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte zusters en broeders om vergeving en een nieuw begin.”

In een verklaring voor 1 juli, de dag waar wij de afschaffing van de slavernij in Suriname 150 jaar geleden gedenken, erkent de kerkleiding van de Evangelische Broedergemeente het bezwaarde verleden van haar zendingswerk.

Lees meer…

Keti Koti 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname – Broeder-Uniteit vraagt om vergeving en een nieuw begin

EBGN briefhoofdWij moeten erkennen, dat ons zendingswerk er niet toe bijgedragen heeft, het mensonterende systeem van de slavernij te veranderen of op te heffen“, zegt Frieder Vollprecht, voorzitter van de kerkleiding van de Broeder-Uniteit. „Ja, onze kerk heeft in Suriname zelf slaven in haar bezit gehad. Wij staan beschaamd voor dit aspect van onze geschiedenis als Broedergemeente in Duitsland en Nederland en wij vragen de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte zusters en broeders om vergeving en een nieuw begin.”

In een verklaring voor 1 juli, de dag waar wij de afschaffing van de slavernij in Suriname 150 jaar geleden gedenken, erkent de kerkleiding van de Evangelische Broedergemeente het bezwaarde verleden van haar zendingswerk. “Het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente komt de verdienste toe dat zij aan de tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen het Evangelie van Jezus Christus heeft verkondigd en hen tegelijkertijd vorming en verbeterde gezondheidszorg heeft gebracht”, zegt Frieder Vollprecht, maar zij was noch bereid noch in staat om de slavernij principieel in twijfel te trekken.”

In de verklaring, die op 30 juni in de zondagse diensten van alle Broedergemeenten in Duitsland en Nederland opgelezen zal worden, wordt gezegd: “De geschiedenis van de slavernij in Suriname beïnvloedt ook vandaag de dag onze onderlinge waarneming en ons zelfbeeld: In de manier waarop wij met elkaar omgaan zijn beelden van superioriteit en inferioriteit nog lang niet uit ons bewustzijn verdwenen. In de afgelopen 150 jaar hebben wij kunnen leren dat ieder economisch stelsel waardoor mensen van hun vrijheid, hun waardigheid en hun rechten beroofd worden, zoals de slavernij dat heeft gedaan, een misdaad tegen de menselijkheid is en onverenigbaar met het Bijbelse beeld van de mens als Gods evenbeeld. Om deze reden betreuren wij de beschamende wijze waarop de zending van onze kerk in Suriname aan de in stand houding van de slavernij heeft meegedaan, in plaats van duidelijk weerstand te bieden tegen dit mensonterende systeem van uitbuiting.”

“De meerderheid van de leden van de Europees Continentale Broeder-Uniteit, zegt Frieder Vollprecht, heeft haar wortels in Suriname en de Evangelische Broedergemeente aldaar. Daarom zien wij het als onze plicht om ons 150 jaar na het einde van de slavernij in Suriname bezig te houden met de geschiedenis van die slavernij en de rol die de zending in dit land daarbij heeft gespeeld, om  daarover een standpunt in te nemen.” Sinds 1735 werkten Hernhutter zendelingen in Suriname om daar vooral aan de tot slaaf gemaakte Afrikanen de boodschap van Gods liefde in Jezus Christus te verkondigen. Vanuit dit zendingswerk ontstond een protestantse volkskerk die in 1963 als Evangelische Broedergemeente in Suriname onafhankelijk werd en nu ongeveer 40.000 leden telt. De verklaring van de kerkleiding wordt op 30 juni in de dienst van de Broedergemeente in Rotterdam aan Lucia Anches-Breeveld overhandigd, vice praeses van de Broedergemeente in Suriname.

“Het ligt ons aan het hart dat de Broeder-Uniteit een gemeenschap van vrije zusters en broeders wordt.”, zegt Frieder Vollprecht.  Daarom zal de geschiedenis van de zending van de Broedergemeente – ook met het oog op haar problematische aspecten – opnieuw onderzocht en verwerkt worden. Eveneens moet onderzocht worden of de structuren van de Broedergemeente in Europa de gelijkgerechtigde participatie van alle leden, onafhankelijk van hun etnische achtergrond en culturele verbondenheid toelaten. Directe gesprekken tussen de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte broeders en zusters en de nakomelingen van de zendelingen zullen mogelijk gemaakt en bevorderd worden.

Aan het slot benadrukt de verklaring: Wij beschouwen onze culturele en theologische diversiteit als een kracht, die ons in staat kan stellen waakzaam te zijn voor discriminatie en racisme onder ons en in onze omgeving.

Verklaring van het Provinciaal Bestuur Keti Koti 2013 (mail)

Link zum deutschen Text

 

Gezamenlijke liturgie bij de kerkdiensten rond 30 juni 2013

Deze liturgie is samengesteld in opdracht van de Evangelische Broedergemeente Nederland. Ze omvat vijf delen waarin achtereenvolgend

  • de lofprijs aan God klinkt, die iedere mens met een eigen waardigheid heeft geschapen,
  • de klacht, dat deze waardigheid met voeten getreden is door de slavernij,
  • hett berouw, dat mensen schuldig geworden zijn door slaven te bezitten en slavernij goed te praten
  • de dank dat slavernij nu overwonnen is en mensen met elkaar in vrijheid kunnen vieren,
  • de belijdenis dat de gemeente van Jezus Christus geen onderscheid van mensen kent.

Openingsliturgie EBG gemeenten rond Keti koti 2013 NL

 

Kerkdiensten in vele EBGemeenten

alleluja prijze masraOp 30 juni hebben in vele Broedergemeenten in Nederland en Duitsland bijzondere kerkdiensten plaatsgevonden, om 150 jaar Keti koti te herdenken en te vieren. In de diensten werd een gezamenlijke liturgie gebeden en een verklaring van het Provinciaal Bestuur voorgelezen.

In Nederland kregen de vieringen nog gevolgd door recepties of liefdemalen waarin gemeenteleden en gasten konden genieten van culturele presentaties, muzikale bijdragen en korte lezingen.

De liturgie kunt u hier downloaden

Den deutschen Text der Liturgie finden sie auf der
website der EBU.

 

Inhoud van het tijdschrift over Keti Koti

Herrnhuter boteWerkelijk vrij: Johannes 8,36. Een Bijbelstudie van Stefan Bernhard

Op weg naar vrijheid. Een stuk uit de musical van Thea Doelwijt

Zoektocht naar vrijheid. Van Rita Harry

Hernhutter Theologie en Slavernij. Van Hans-Beat Motel

Samen met de ouders uitgezonden naar Suriname. Herinneringen van Luise Vollprecht en Conrad Clemens

Bischoppen in dialoog. Een Dubbel-interview met Humbert Hessen en Theodor Clemens

“Zoektocht in vrijheid“ De werking van het boek. Van Mildred Uda-Lede

Duitse Hernhutters en Surinaamse Anitri’s. Hernhutter Evangelie in de context van Suriname. Van Martin Theile

Tijdschrift met Keti Koti 2013

Herrnhuter bote

Voor het eerst heeft de Broedergemeente een tweetalig tijdschrift uitgegeven, die in Nederland en Duitsland te verkregen is. In dit eenmalige blad staan een aantal informatieve artikelen over verschillende aspecten van Broedergemeente en Keti Koti 2013. Dit tijdschrift is in de kerkdiensten van de EBGgemeenten te verkrijgen.

Voor een overzicht van de inhoud

Für Information in Deutsch siehe die
website vom Herrnhuter Boten

 

Impressie van de premiere

musical in Amsterdam

foto: Armand Keisri

Zaterdagavond 15 juni 2013 19.15 uur. In de hal van de KK staan al een boel gasten te wachten tot de deur naar de kerkzaal open gaat. De ingang is deze keer de hoofdingang van het kerkgebouw.

19.30 Uur: de deur gaat open en in een compleet verbouwde kerkzaal kunnen de gasten vast hun plek zoeken voor dat wat straks komen gaat. Het toneel staat op een totaal andere plek dan wat normaliter het geval is bij activiteiten die in de kerkzaal plaats vinden.

Het plubliek stroomt binnen en binnen afzienbare tijd zijn alle 500 zitplaatsen bezet. De musical kan zo beginnen. Door Thea Doelwijt (tekst en idee van de musical) worden de overige medewerkers van dit project voorgesteld. Ds. Stefan Bernhard heeft daarna drie minuten om in een notendop de aanleiding en het doel van deze musical uit te leggen.
En dan is het zover. Negentien gedreven mensen van alle leeftijden en ways of life die geen enkele professionele acteurs ervaring hebben zetten met een enorm enthousiasme en passie het verhaal van slaven / de rol van de kerk en de afschaffing van de slavernij neer.
Het eerste bedrijf speelt zich in Afrika af, waarbij schitterende Afrikaanse kleding en de drums het verhaal compleet maken. In het tweede bedrijf is Herrnhut de stad waar br. Christiaan en zr. Johanna ons terugbrengen in de tijd hoe het geloof naar Suriname gebracht werd vanuit de Duitse zending. En dan het derde bedrijf Suriname. Hier horen wij
hoe het de slaven vergaan is, wat voor impact het Christendom op hun leven heeft gehad. En natuurlijk de afschaf-fing van de slavernij in 1863. Prachtige kleding van de diverse bevolkingsgroepen, zang en dans maken zichtbaar hoe een multiculturele maatschappij inclusief diverse verschillende geloven eruit kan zien.

De toeschouwers werden in het verhaal dat de musical vertelde gezogen, zeker waar het de wreedheden van de slavernij betrof. Natuurlijk werd er ook gelachen, zeker toen een groep vrijgekochte vrije slaven op vakantie was in Amsterdam en een zeer goed geïnformeerde gids over de geschiedenis van diverse grachtenpanden vertelde.
De sfeer was goed, en het verhaal dat verteld werd was zeker de moeite waard. Applaus viel de groep spelers al voor de pauze ten deel. Na de pauze en aan het eind van het stuk was een staande ovatie hun deel. Alle acteurs worden voorgesteld en ontvingen een mooi boeket als dank.
Thuis konden de toeschouwers nog eens rustig het verhaal / de tekst van de liedjes nalezen in het programma boekje dat men gratis meekreeg.

Alle werk dat verzet is om deze musical van de grond te krijgen is het zeker waard geweest. Als Surinamers / EBG-leden mogen wij trots zijn op het stuk. Ik roep dan ook iedereen op om zoveel mogelijk een financiële bijdrage/ steun te blijven leveren / bijdragen aan de kosten die deze productie met zich meebrengt.

Mavis Penig

Voor foto’s van de voorstelling kijk op de website van de EBG Amsterdam Stad&Flevoland

Am 15. Juni 2013 waren viele Gäste in die Koningskerk der BG Amsterdam Stad&Flevoland gekommen. Sie alle waren gekommen um die Premiere des Musicals: ‘Unterwegs in die Freiheit‘ mit zu erleben. auf einem ungewohnten Platz, hinten im Kirchensaal, war ein Podium aufgebaut. Schnell füllte sich der Saal mit den etwa 500 Zuschauern
Nach einer Begrüßung durch Thea Doelwijt, die Autorin des Musicals, und von Stefan Bernhard, im Namen der Brüdergemeine die den Auftrag für das Musical geben hatte, begann die Aufführung.
Mit viel Passie spielten, sangen und tanzten die 19 Schauspieler die Geschichte der Sklaverei und der Befreiung nach, vom Begin in Afrika bis nach Suriname. Auch die Herrnhuter Missionare kamen in Bild. Der zweiter Teil führte die Zuschauer ins heute, wo noch viele Zeugnisse der Geschichte zu entdecken sind.

Mit viel Musik bekamen die Zuschauer die schmerzlichen Seiter den Sklaverei erzählt. Aber es konnte auch gelacht werden. Ein langanhaltender Applaus zeigte, dass die Schauspieler, muskanten und Mitarbeiter den richtigen Ton getroffen hatten, um die Geschichten ‚mit einem Lach und einer Träne‘‚ zu erzählen.

Stefan Bernhard

Musical ‘op weg naar Vrijheid’ gaat in première

Musical Op weg naar VrijheidEen moderne musicalproductie op hoog niveau waarin enthousiaste personen (m/v) een podium krijgen om te schitteren!

Op 1 juli 2013 zal worden herdacht dat de slavernij in Suriname en op de voormalige Nederlandse Antillen 150 jaar geleden officieel is afgeschaft door het Nederlandse Koningshuis.
Het is een uitdaging om culturele tradities en kunstvormen (muziek, dans, verhalen, beelden en kleding) uit de tijd van de Trans-Atlantische slavernij aan het brede publiek aan te bieden en bovendien te zien wat er na de emancipatie (1863) speelde. Dit gebeurt juist nu, in een tijd waarin kennis grotendeels virtueel wordt overgebracht.

›Op weg naar vrijheid‹ is uitgegroeid tot een indrukwekkend muzikaal schouwspel met een zelfbewuste kijk op het verleden, het heden en de toekomst. De toeschouwer wordt swingend meegenomen door de tijd.

De kunstuitingen uit het gedeeld historisch erfgoed van Nederland en Suriname zijn verrassend en worden neergezet in het Nederlands en in de andere talen die in de periode van de Trans-Atlantische slavernijperiode al bestonden of zijn ontstaan in de voormalige overzeese gebieden.

De spelers vallen op door zeer bekwaam zangtalent.
Thea Doelwijt (idee en tekst), Denise Jannah en Maureen Koenders (composities) hebben met de jongere en oudere sisa’s nanga brada’s, zusters en broeders, vier maanden intensief gewerkt, met medewerking van regisseuse Marjorie Boston en choreografe Dulcita Dors.

Voorstellingen zijn gepland in Amsterdam, Rotterdam, Almere en Zeist. De première vindt plaats op zaterdag 15 juni om 20:00 uur in de Koningskerk te Amsterdam. Kaarten: € 15 inclusief een drankje.

Kaartverkoop voor de verschillende voorstellingen:
Theater Zuidplein, Rotterdam – www.theaterzuidplein.nl

En na de kerkdiensten op zondag in de volgende kerken:
De Koningskerk, Amsterdam-Watergraafsmeer
Wi Eegi Kerki, Amsterdam-Zuidoost (zondags na de dienst)

Reserveringen van kaarten:
Deze zijn ook mogelijk via de website van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad & Flevoland: www.ebga.nl

Meer informatie nodig?
T: 020 694 2888 dagelijks van 10:00–16:00 uur

Download hier de flyer.
(NB. U moet daarvoor ook op de volgende site op de link boven klikken.)

Am 15. Juni findet in der Kirche der Brüdergemeine in Amsterdam die Premiere des Musicals ‚Unterwegs in die Freiheit’ statt. Unter Leitung von Thea Doelwijt (Text), Dennise Jannah und Maureen Koenders (Musik) und anderen haben 20 jüngere und ältere Geschwister ein Theaterspektakel einstudiert, in dem mit Gesang und Tanz die Geschichte und Gegenwart von Sklaverei erzählt wird. Weitere Aufführungen sind geplant in Almere, Amsterdam Zuidoost, Rotterdam und Zeist.

Kerkdiensten rond Keti Koti 2013

KerkdienstIn alle gemeenten en werkgroepen van de EBGN en in vele gemeenten in andere delen van onze provincie vinden kerkdiensten plaats, waarin de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden

wordt herdacht en de vrijheid wordt gevierd. In deze diensten zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van een gezamenlijke liturgie. Iedere gemeente en werkgroep vult deze liturgie aan met eigen liederen, teksten en symbolen.

Op 1 juli zijn alle gemeenten en werkgroepen van de EBGN uitgenodigd, om aan de kerkdienst in de Koningskerk deel te nemen. Deze dienst wordt door de EBGN en de Raad van Kerken gezamenlijk voorbereid. Voor elke gemeente of werkgroep is er een aantal plaatsen beschikbaar.

In alle diensten zal er ruimte zijn voor het herdenken van het verdriet en de pijn van de tot slaaf gemaakten en voor het belijden van schuld door de kerken, waaronder de EBG.

Daarnaast willen wij nadenken over hoe wij met elkaar dit verleden een waardige plaats kunnen geven en wegen kunnen vinden naar een gezamenlijke toekomst. Klagen en vreugde, lofprijs en vraag om hulp zullen klinken.

Gottesdiensten zu Keti Koti 2013

In allen Gemeinden der Brüdergemeine in den Niederlanden und in vielen Orten in anderen Teilen der Provinz finden besondere Gottesdiensten statt. Dabei wird so viel wie möglich eine gemeinsame Liturgie gebetet.

Am 1.Juli findet in Amsterdam der zentrale Gottesdienst statt, der von der Brüdergemeine, dem ökumenischen Rat der Kirchen in den Niederlanden und der Evangelische Allianz gemeinsam vorbereitet wird.

In allen Gottesdiensten ist Raum für Klagen und Reue über die Vergangenheit der Sklaverei, aber auch für Lob und Dank für die gemeinsamen Gegenwart und Zukunft.   

 

Speciale uitgave van de Hernhutter Bote en het EBGNieuws

Kop EBGNieuwsIn de maand juni zal er een speciale uitgave van de Herrnhuter Bote, de tijdschrift van de EBG in Duitsland, en het EBGNieuws verschijnen. Dit nummer is geheel gewijd aan 150 jaar Keti Koti en zal berichten uit Nederland en Duitsland bevatten. Het tijdschrift is volledig tweetalig, in het Nederlands en het
Duits en zal in vorm van een Glossy uitkomen. Iedere gemeente ontvangt een aantal exemplaren van het tijdschrift.

Im Juni erscheint eine besondere Ausgabe des Herrnhuter Boten und des EBGNieuws. Dieses zweisprachige Magazin hat „Keti Koti 2013″ zum Thema und enthält Artikel aus Deutschland und en Niederlanden. Alle Abonnenten des Herrnhuter Boten und von Weltweit Verbunden bekommen das Sonderheft zugeschickt.

 

Film bij ‘Zoektocht in Vrijheid’

Bijna een jaar geleden kwam het boek Zoektocht in Vrijheid uit. Daarin vertellen twaalf mensen uit EBG-kring wat ze nu nog merken van het slavernijverleden. Het was de bedoeling dat hun verhalen een aanzet geven tot gesprekken in EBG-gemeenten. We hebben gemerkt dat het boek inderdaad zijn weg naar de gemeenten gevonden heeft en aan zijn doel beantwoord.

Enkele mensen die in het boek aan het woord kwamen, hebben hun verhaal nu ook voor de camera verteld. Daniël Claas heeft hen geïnterviewd. Het is de bedoeling dat de film eind mei beschikbaar is en dan naast het boek een rol kan spelen bij het op gang brengen van gesprekken.

Het ZZg wil op deze manier een bijdrage leveren aan het proces dat zo belangrijk is voor de EBG: samen kijken naar het verleden vanuit de verschillende perspectieven die in de kerk aanwezig zijn.

PS. De film is eind mei via www.zzg.nl, beschikbaar.

Zoektocht in Vrijheid Film 

Film zum Buch ‘Unterwegs in Freiheit‘

Die Zeister Missionagesellschaft hat zu dem vorig Jahr erschienenen Buch ‚Unterwegs in Freiheit‘ einen Film gemacht. Darin sind einige der Geschwister zu sehen und zu hören, die Interviews zum Buch beigetragen haben. Der film kann auf der website www.zzg.nl bestellt werden.