Een pijnlijke inzicht

Een deelnemer uit Duitsland schrijft naar aanleiding van de conferentie in oktober 2012 in Mennorode hoe hij de situatie voor al van de EBG in Europa begrijpt:

“Het gaat om het pijnlijke inzicht dat de slavernij in Suriname ook onderdeel is van de kerkgeschiedenis van de Europese Continentale Provincie van de Broeder-Uniteit….”
(Verder lezen)

Ein Teilnehmer aus Deutschland beschreibt nach der Konferenz in Mennorode (Oktober 2012) wie er die Situation v.a. in der Europäisch-Festländischen Provinz der Brüdergemeine sieht:

 ”Es geht um die schmerzliche Erkenntnis, dass die Sklaverei in Surinam auch ein Teil der Kirchengeschichte der Europäisch-Festländischen Brüder-Unität ist.”
(Weiterlesen)

 

De vierde lezing – een eye opener

De vierde lezing was een eye opener voor de verschillende manieren waarop mensen van Afrikaanse afkomst naar Suriname kwamen. Het wordt vaak te algemeen over “de slaven” gepraat: De lezing gaf inzicht in de verschillende omstandigheden van hun reis en hun bestaan.

Teksten en gedichten luisterden de lezing op en vonden woorden voor de gevoelens, die de historische informatie vandaag de dag oproept.

Der vierte Vortrag öffnete den Zuhörern die Augen für die unterschiedlichen Arten, wie Menschen afrikanischer Herkunft nach Suriname kamen.
Es wird oft allgemein über „die Sklaven“ gesprochen: Dieser Vortrag vermittelte eine Vorstellung von den unterschiedlichen Umständen ihrer
Reise, ihrer Arbeit und ihres Lebens. Texte und Gedichte bereicherten den Vortragsabend und fanden Worte für die Gefühle, die die historischen Informationen heute hervorrufen.

 

 

Vierde lezing in Rotterdam

De vierde lezing op weg naar ketikoti 2013 zal gaan over
de clandestiene, mensonterende invoer van Afrikanen in Suriname na 1814
en hun bekering door de Evangelische Broedergemeente
.
Prof. H.E. Lamur (Amsterdam) zal ons een beeld schetsen over deze twee feiten die zo moeilijk bij elkaar te brengen zijn!

U bent van harte uitgenodigd om mee te luisteren en te discussiëren!
Op woensdag 30. januari 2013 om 19.30 uur
Kerkgebouw, Av Concordia 111, 3062 LE Rotterdam
Inleiding door: Prof. dr. Humphrey E. Lamur (Amsterdam)
Hij is emeritus hoogleraar antropologie, Universiteit van Amsterdam. Sinds 2005 is hij leider van het archiefproject van de Evangelische Broedergemeente in Suriname.
Voor meer informatie klikt U hier.

Am 30. Januar 2013 findet um 19.30 Uhr im Kirchensaal der Brüdergemeine in Rotterdam der vierte Vortrag statt:
Die heimliche und menschenunwürdige Einfuhr von Afrikanern nach 1814 nach Suriname und ihre Bekehrung durch die Brüdergemeine
.

Prof. Dr. Lamur (Amsterdam) wird uns ein Bild von diesen zwei historischen Fakten vermitteln, die so schwer zusammen zu bekommen sind.

 

Slavernij: goedpraten of uitpraten

Een themamiddag met deze titel bieden Kerken in Nederland aan op 20 februari a.s.
In Utrecht krijgt U tijdens de bijeenkomst materiaal aangeboden,
dat U kan helpen om in eigen kringen deze wrange bladzijden uit onze geschiedenis te herinneren.
De Kerken in Nederland hopen met deze middag de bezoekers aan te moedigen in hun gemeenschappen stil te staan bij de beladen geschiedenis, die voor de zwarte gemeenschap nog niet voorbij is.
O.a. zal Kathleen Ferrier spreken en ook de slavernijroute in Utrecht kan bewandeld worden.

Graag noteren en aanmelden!
Themamiddag op 20 februari 2013  / 13.00- 17.30 uur
Utrecht, Nicoalaas/Monicakerk / Boerhaaveplein 199  / 3552 CT Utrecht
Voor meer informatie klik hier

Sklaverei: Schönreden oder Aussprechen
Zu diesem Thema-Nachmittag laden Kirchen in den Niederlanden ein. Sie möchten den Besuchern Material an die Hand geben, damit man in kirchlichen Kreisen ins Gespräch kommt über diese dunklen Seiten der Kirchengeschichte, die für “schwarze Gemeinschaften” noch nicht vorbei ist. Es wird u.a. Kathleen Ferrier sprechen und gemeinsam wird man die Sklaverei-Route in Utrecht bewandern.
Mehr Information gibt es hier!

 

Gedachten over het verleden en de toekomst – Gedanken über Vergangenheit und Zukunft

Ook al valt het soms zwaar – deelnemers van de conferentie over “De Evangelische Broedergemeente en het streven naar bevrijding 1863 en daarna” houden zich bezig met wat ze in Mennorode in oktober 2012 hebben mee gemaakt. Het slavernijverleden en wat het betekend waarlijk vrije broeders en zusters te zijn is echter een thema dat niet in een conferentie kan worden afgehandeld.
Een deelnemer van deze conferentie heeft zijn gedachten onder woorden gebracht om met elkaar in gesprek te blijven. Leest u hier verder…

Auch wenn es manchmal schwer fällt – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz über „Die Evangelische Brüdergemeine und das Streben nach Befreiung 1863 und danach“ beschäftigt, was sie auf dieser Konferenz erlebt haben.
Die Sklavereivergangenheit und was es bedeutet wirklich freie Brüder und Schwestern zu sein, ist kein Thema, das mit einer Konferenz erledigt wäre. Ein Teilnehmer der Konferenz hat seine Gedanken zu Papier gebracht, damit wir miteinander im Gespräch über diese Themen bleiben. Lesen Sie hier weiter…

 

De derde lezing – de Afro-Surinaamse cultuur in het verleden en anno nu

De derde lezing werd gegeven door drs. Ruth Dors over de invloed van de Afro-Surinaamse cultuur op het geloofsleven van de tot slaaf gemaakten en hun nazaten.
Ruth Dors is socioloog en wetenschappelijk onderzoeker. Zij was ook werkzaam in het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee).

Op 28 november 2012 konden de rond 40 luisteraars in de koningskerk te Amsterdam nieuwe informatie oppakken over historische ontwikkelingen en in discussie gaan over de doorwerking tot het alledaagse leven van nu.

Lezing horen en in discussie met elkaar gaan -
hier en daar werd de opmerking gemaakt om vaker dergelijke bijeenkomsten te houden …. Op weg naar 2013 ….

Am 28. November 2012 fand in Amsterdam der dritte Vortrag in der Reihe “auf dem Weg zur Feier der Abschaffung der Sklaverei 2013″. Der Vortrag wird von der Soziologin Ruth Dors gehalten werden und der Frage nachgehen, wie die Sklaverei-Vergangenheit die Traditionen in der Brüdergemeine geprägt hat.
“Solche Vorträge mit Diskussion – das sollte es öfter geben auf dem Weg nach 2013…”
so die Meinung der Teilnehmenden!

Derde lezing – de doorwerking van de slavernij

Op welke wijze heeft de Afro-Surinaamse cultuur invloed gehad op het geloofsleven van de tot slaaf gemaakten en hun nazaten? U hoort meer daarover in de derde van de “lezingen op weg naar 2013″!

28 november 2012,
Koningskerk, van’t Hofflaan 20, 1097 EP Amsterdam
Begin: 19.30 uur  Inleider: Drs. Ruth Dors (Amsterdam)

Drs. Ruth Dors is socioloog en was als wetenschappelijk onderzoeker ook werkzaam in het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Ze verricht onderzoek naar het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente onder de Slavenbevolking van Suriname. Zij is bezig met een dissertatie over cultuur en identiteit van een Afro-Surinaamse groep in Paramaribo.

Am 28. November 2012 findet in Amsterdam der dritte Vortrag in der Reihe “auf dem Weg zur Feier der Abschaffung der Sklaverei 2013″. Der Vortrag wird von der Soziologin Ruth Dors gehalten werden und der Frage nachgehen, wie die Sklaverei-Vergangenheit die Traditionen in der Brüdergemeine geprägt hat.

Wat is er nu eigenlijk gebeurd op de conferentie?

Was ist nun eigentlich auf der Konferenz geschehen?
“…warum muss ich noch Tage danach über diese Konferenz nachdenken?” fragt sich Stefan Bernhard und versucht in einem persönlichen Rückblick zu beschreiben, was für ihn neu, überraschend und wertvoll war auf dieser Konferenz. Klicken zum Weiterlesen

“…waarom zit ik nu nog dagen daarna na te denken over deze conferentie?” vraagt zich Stefan Bernhard en probeert in een persoonlijke terugblik de nieuwe, meest verrassende en waardevolle gebeurtenissen van de conferentie te benoemen. Lees hier verder!

Werken met het boek “Zoektocht in vrijheid”

Het boek “Zoektocht in vrijheid”…

In elf interviews komen twaalf mensen aan het woord: Zij leggen uit hoe zij het verleden zien, hun ervaringen vandaag de dag en wat zij voor de toekomst belangrijk vinden.
(Zur deutschen Übersetzung siehe unten ↓)

…in Uw gemeente als onderwerp?

Misschien kent U het boek al en vindt U het onderwerp belangrijk voor de vrouwenkring, de mannengroep, de jongerengroep… – belangrijk dus voor de gemeente? Maar misschien vraagt U zich af: Hoe kan ik het boek in de gemeente voorstellen? Hoe kan ik het onderwerp bespreekbaar maken? Antwoord op deze en nog meer vragen krijgt U hier:

Workshop: Hoe werken met het boek “Zoektocht in vrijheid”?

leiding? zr. Lothy Bouwe-Day
voor wie? vrijwilligers uit de Evang. Broedergemeente
wanneer? zaterdag, 10 november, 11.00 – 13.00 uur,
afsluiting met een lunch (kosten € 5,00)
waar? EBG Haarlem, Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
aanmelden? graag bij Ds. S. Bernhard via mail:
bernhard (at) ebg.nl

Die deutsche Übersetzung “Unterwegs in Freiheit”…

ist zu bestellen bei der Evangelischen Brüder-Unität, Badwasen 6,
73087 Bad Boll
, Tel.: 07154-94 21 0; Email: brueder-unitaet (at) bb.ebu.de
Inhalt: In Interviews kommen zwölf surinamisch-niederländische
Geschwister zur Sprache mit ihrer Sicht der Geschichte und deren Bezügen zur Gegenwart.
Ziel: Anhand dieser Texte können entsprechende Themen in Gemeinde, Kreisen und Gruppen anschaulich gemacht werden z.B. “Bedeutung der Sklaverei und der Haltung der damaligen Brüdergemeine für uns als Geschwister heute”
.
Idee: Das Buch ist als Anfang eines Gespräches und Austausches innerhalb der gesamten europäisch-festländischen Provinz gedacht.

 

Conferentie: Gezamenlijk streven naar bevrijding

Op de conferentie “De EBG en het streven naar bevrijding” werd terug gekeken naar de geschiedenis, geluisterd naar de invloed van het verleden op de relaties tot vandaag de dag en gezocht naar een gezamenlijke bevrijdende toekomst.
Op verschillende manieren vormden groepen een gezamenlijk beeld van hun perspectief op verleden, heden en toekomst.

In der Konferenz “Die Ev. Brüdergemeine und das Streben nach Befreiung” wurde zurückgeblickt auf die Geschichte, man hatte ein Ohr für den Einfluss der Vergangenheit auf die Beziehungen heute und es wurde gesucht nach einer gemeinsamen befreienden Zukunft.
Mit verschiedenen Materialien stellten Gruppen ein Bild zusammen von ihrer Perspektive auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

 

 

 

 

Conferentie: Naar elkaar luisteren – met elkaar in gesprek

Foto’s van de conferentie in het kader van
“Keti-Koti 1863-2013: Van slavernij naar bevrijding”
op 19 – 21 oktober 2012 in Mennorode/Elspeet.

Fotos der Konferenz im Rahmen der Initiative
“Keti-Koti 1863 – 2013: von Sklaverei zur Befreiung”

vom 19. – 21. Oktober 2012 in Mennorode/Elspeet.

 

 

 

Reactie op de conferentie in Mennorode

“Ik voel me vereerd, om als iemand van Aziatische afkomst uitgenodigd te worden voor de conferentie. Als nazaat van één van de Javaanse immigranten heb ik mijn persoonlijk verhaal mogen vertellen en dit te plaatsen in het historisch context van de slavenhandel en de slavernij, bijna 150 jaar geleden.  (klik hier om meer te lezen)
Mijn verhaal heeft weliswaar een persoonlijk karakter, maar de geschiedenis heeft mij ook andere perspectieven voorgeschoteld. Dit heb ik op de conferentie mogen ervaren. Mijn welgemeende complimenten aan de organisatoren van de conferentie.Proficiat!
Br. T. Kasanmoeseni

„Für mich war es eine Ehre zu dieser Konferenz eingeladen zu werden als jemand mit asiatischen Wurzeln. Als Nachfahre von javanischen Immigranten habe ich meine persönliche Geschichte erzählen dürfen und in den historischen Kontext von Sklavenhandel und Sklaverei vor 150 Jahren stellen können. …
(hier klicken, um mehr zu lesen!) …Meine Geschichte hat einen persönlichen Charakter, aber die Historie hat mir auch andere Perspektiven vor Augen geführt. Das habe ich auf der Konferenz erfahren.
Ein besonderes Kompliment möchte ich den Organisatoren dieser Konferenz aussprechen. Proficiat!”
Br. T. Kasanmoeseni

 

Tweede lezing: De Evangelische Broedergemeente – slavernij en zending

 

Op 25 oktober 2012 volgden rond 80 mensen in de Avenue Concordia 107 in Rotterdam de lezing van de kerkhistoricus en directeur van het archief van de EBGS in Paramaribo:
Ds. E. Loswijk. Hij gaf voorbeelden voor de inzet van de zendelingen toen, maar ook voor hun tekortkomingen.
De Evang. Broedergemeente Rotterdam en de Evang. Broeder- en Zustergemeente boden de aanwezigen een hapje en een drankje in de pauze aan. De opbrengst is ten bate van het Musical Keti-Koti.

Am 25. Oktober 2012 folgten rund 80 Menschen den Ausführungen des Kirchenhistorikers und Direktor des Archivs der EBGS in Paramaribo Pfr. E. Loswijk. Er bebilderte mit Beispielen den Einsatz der frühen Missionare, aber auch ihre Defizite.
Die Brüdergemeine Rotterdam und die Bruder- und Schwesterngemeine boten den Anwesenden in der Pause kulinarische Überraschungen an, die sie zugunsten des geplanten Musicals Keti-Koti verkauften.

Een reactie om verder over na te denken…

“Afgelopen  weekend  heb  ik  deelgenomen  aan  de  conferentie  Keti-Koti
1963-2013  in  Conferentiecentrum  Mennorode  in  Elspeet.  Ik  was
aangenaam  verrast  door  de  goede  sfeer  en  openheid.  Niet  omdat  de
sfeer  in  de  Broedergemeente  normaliter  onaangenaam  is,  maar  omdat…”
Leest U hier verder!

“Letztes Wochenende habe ich an der Konferenz Keti-Koti 1963-2013 im Konferenzzentrum Mennorode in Elspeet teilgenommen. Ich war angenehm überrascht, von der guten Atmosphäre und Offenheit. Nicht, weil die Atmosphäre in der Brüdergemeine normalerweise unangenehm wäre, sondern…” (weiterlesen)