Een pijnlijke inzicht

Een deelnemer uit Duitsland schrijft naar aanleiding van de conferentie in oktober 2012 in Mennorode hoe hij de situatie voor al van de EBG in Europa begrijpt:

“Het gaat om het pijnlijke inzicht dat de slavernij in Suriname ook onderdeel is van de kerkgeschiedenis van de Europese Continentale Provincie van de Broeder-Uniteit….”
(Verder lezen)

Ein Teilnehmer aus Deutschland beschreibt nach der Konferenz in Mennorode (Oktober 2012) wie er die Situation v.a. in der Europäisch-Festländischen Provinz der Brüdergemeine sieht:

 ”Es geht um die schmerzliche Erkenntnis, dass die Sklaverei in Surinam auch ein Teil der Kirchengeschichte der Europäisch-Festländischen Brüder-Unität ist.”
(Weiterlesen)

 

Gedachten over het verleden en de toekomst – Gedanken über Vergangenheit und Zukunft

Ook al valt het soms zwaar – deelnemers van de conferentie over “De Evangelische Broedergemeente en het streven naar bevrijding 1863 en daarna” houden zich bezig met wat ze in Mennorode in oktober 2012 hebben mee gemaakt. Het slavernijverleden en wat het betekend waarlijk vrije broeders en zusters te zijn is echter een thema dat niet in een conferentie kan worden afgehandeld.
Een deelnemer van deze conferentie heeft zijn gedachten onder woorden gebracht om met elkaar in gesprek te blijven. Leest u hier verder…

Auch wenn es manchmal schwer fällt – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz über „Die Evangelische Brüdergemeine und das Streben nach Befreiung 1863 und danach“ beschäftigt, was sie auf dieser Konferenz erlebt haben.
Die Sklavereivergangenheit und was es bedeutet wirklich freie Brüder und Schwestern zu sein, ist kein Thema, das mit einer Konferenz erledigt wäre. Ein Teilnehmer der Konferenz hat seine Gedanken zu Papier gebracht, damit wir miteinander im Gespräch über diese Themen bleiben. Lesen Sie hier weiter…

 

Wat is er nu eigenlijk gebeurd op de conferentie?

Was ist nun eigentlich auf der Konferenz geschehen?
“…warum muss ich noch Tage danach über diese Konferenz nachdenken?” fragt sich Stefan Bernhard und versucht in einem persönlichen Rückblick zu beschreiben, was für ihn neu, überraschend und wertvoll war auf dieser Konferenz. Klicken zum Weiterlesen

“…waarom zit ik nu nog dagen daarna na te denken over deze conferentie?” vraagt zich Stefan Bernhard en probeert in een persoonlijke terugblik de nieuwe, meest verrassende en waardevolle gebeurtenissen van de conferentie te benoemen. Lees hier verder!

Conferentie: Gezamenlijk streven naar bevrijding

Op de conferentie “De EBG en het streven naar bevrijding” werd terug gekeken naar de geschiedenis, geluisterd naar de invloed van het verleden op de relaties tot vandaag de dag en gezocht naar een gezamenlijke bevrijdende toekomst.
Op verschillende manieren vormden groepen een gezamenlijk beeld van hun perspectief op verleden, heden en toekomst.

In der Konferenz “Die Ev. Brüdergemeine und das Streben nach Befreiung” wurde zurückgeblickt auf die Geschichte, man hatte ein Ohr für den Einfluss der Vergangenheit auf die Beziehungen heute und es wurde gesucht nach einer gemeinsamen befreienden Zukunft.
Mit verschiedenen Materialien stellten Gruppen ein Bild zusammen von ihrer Perspektive auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

 

 

 

 

Conferentie: Naar elkaar luisteren – met elkaar in gesprek

Foto’s van de conferentie in het kader van
“Keti-Koti 1863-2013: Van slavernij naar bevrijding”
op 19 – 21 oktober 2012 in Mennorode/Elspeet.

Fotos der Konferenz im Rahmen der Initiative
“Keti-Koti 1863 – 2013: von Sklaverei zur Befreiung”

vom 19. – 21. Oktober 2012 in Mennorode/Elspeet.

 

 

 

Reactie op de conferentie in Mennorode

“Ik voel me vereerd, om als iemand van Aziatische afkomst uitgenodigd te worden voor de conferentie. Als nazaat van één van de Javaanse immigranten heb ik mijn persoonlijk verhaal mogen vertellen en dit te plaatsen in het historisch context van de slavenhandel en de slavernij, bijna 150 jaar geleden.  (klik hier om meer te lezen)
Mijn verhaal heeft weliswaar een persoonlijk karakter, maar de geschiedenis heeft mij ook andere perspectieven voorgeschoteld. Dit heb ik op de conferentie mogen ervaren. Mijn welgemeende complimenten aan de organisatoren van de conferentie.Proficiat!
Br. T. Kasanmoeseni

„Für mich war es eine Ehre zu dieser Konferenz eingeladen zu werden als jemand mit asiatischen Wurzeln. Als Nachfahre von javanischen Immigranten habe ich meine persönliche Geschichte erzählen dürfen und in den historischen Kontext von Sklavenhandel und Sklaverei vor 150 Jahren stellen können. …
(hier klicken, um mehr zu lesen!) …Meine Geschichte hat einen persönlichen Charakter, aber die Historie hat mir auch andere Perspektiven vor Augen geführt. Das habe ich auf der Konferenz erfahren.
Ein besonderes Kompliment möchte ich den Organisatoren dieser Konferenz aussprechen. Proficiat!”
Br. T. Kasanmoeseni

 

Een reactie om verder over na te denken…

“Afgelopen  weekend  heb  ik  deelgenomen  aan  de  conferentie  Keti-Koti
1963-2013  in  Conferentiecentrum  Mennorode  in  Elspeet.  Ik  was
aangenaam  verrast  door  de  goede  sfeer  en  openheid.  Niet  omdat  de
sfeer  in  de  Broedergemeente  normaliter  onaangenaam  is,  maar  omdat…”
Leest U hier verder!

“Letztes Wochenende habe ich an der Konferenz Keti-Koti 1963-2013 im Konferenzzentrum Mennorode in Elspeet teilgenommen. Ich war angenehm überrascht, von der guten Atmosphäre und Offenheit. Nicht, weil die Atmosphäre in der Brüdergemeine normalerweise unangenehm wäre, sondern…” (weiterlesen)

Een leerrijke conferentie vol ontmoetingen

Luisteren naar elkaar
→ met elkaar eigen verhalen en gevoelens delen
→ met elkaar kijken naar ons verleden
en naar onze toekomst

Van 19 tot 21 oktober 2012 kwamen 80 mensen uit de Europees Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente in Mennorode (Elspeet) bij elkaar.
Het thema was het slavernijverleden en de zending van de Broedergemeente
Het weekend was rijk gesprekken over eigen ervaringen! Lees meer…

Foto’s vindt U hier!
Einen deutschen Bericht finden Sie hier!

 

Conferentie over de zending van de EBG en het Slavernijverleden

De Evangelische Broedergemeente organiseert van 19-21 oktober 2012 een conferentie over het slavernijverleden en de zending van de Broedergemeente.
In het centrum staat de doorwerking van dit verleden: Hoe kijken wij ertegen aan, hoe belemmert ons dit verleden om met elkaar open en eerlijk om te gaan?

De titel van de conferentie is: “… zult u werkelijk vrij zijn.” Dit naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Johannes 8:36 die door de zendelingen gekozen werd voor de emancipatiediensten op 1 juli 1863 en die sindsdien vaak op 1 juli bij Keti Koti een rol speelt.

Welke vrijheid bedoelden de zendelingen van toen?
Hoe kon iemand als Christoph Kersten, zendeling van
het eerste uur, zeggen: “Het christen worden vaneen
slaaf is een aangelegenheid van het hart, die de uiterlijke
verhouding tussen heer en slaaf niet rechtstreeks raakt.”

Ook hierna zal kritisch gekeken worden.
En wat betekent dat voor ons begrip van vrijheid vandaag de dag?

√ De conferentie is tweetalig (Nederlands en Duits)
√ en vindt plaats in het conferentiecentrum Mennorode / Elspeet.
√ Aanmelding tot uiterlijk 30 september 2012 via e-mail: ketikoti2013(at)ebg.nl
→ Meer informatie vind U op de flyer: Klikt U hier om de flyer te bekijken.