Uitnodiging voor de oecumenische viering op 1 juli

koningskerk AMSHet Provinciaal Bestuur nodigt alle gemeenten nog eens heel hartelijk uit voor de oecumenische viering van 150 jaar Keti Koti op 1 juli om 19 uur in de Koningskerk van de EBG Amsterdam Stad & Flevoland. Met deze dienst willen de Evangelische Broedergemeente en de Raad van Kerken gezamenlijk bijdragen tot een waardige herdenking van de afschaffing van de slavernij in 1863 in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Maar er zal ook ruimte zijn aan die mensen te herinneren, die in de ca. 300 jaar van de slavernij geleden en gestreden hebben. Deze dienst is ook een teken voor het publiek dat de kerken samen dit onderwerp aan de orde stellen. Daarom zullen de voorzitter van de Raad van Kerken en van de Evangelische Alliantie meewerken aan deze dienst, maar ook de voorzitters van het Provinciaal Bestuur van de Europees Continentale Broeder-Uniteit en van het Zeister Zendingsgenootschap. Zr. Lucia Anches-Breeveld (vicepraeses van de EBG in Suriname) zal in die dienst eveneens aanwezig zijn. De preek houden ds. Rhoinde Mijnals-Doth van de EBG en ds. Jan Wessels van de Evangelische Alliantie. Musical wordt de dienst gestalte gegeven door mannenkoor Maranatha, The Colours of God, het blazerskoor van de EBG Zeist en de organisten Paul Macknack en Niels Fischer.

De Dienst wordt door de zendtijd voor de kerken opgenomen en in delen op de radio en de televisie later uitgezonden. Wij hebben dus hier als EBG ook de mogelijkheid ons geluid naar een breder publiek te laten horen. Ieder een is van harte welkom.

De dienst is te horen en toe zien op

donderdag 4 juli 2013 om 16:05 uur op Nederland 2 op de televisie

zondag 7 juli, om 10:07 uur op Radio 5 op de radio.

 

Wir laden herzlich ein zum Ökumenischen Gottesdienst am 1 Juli in der Koningskerk der Brüdergemeine Amsterdam Stad&Flevoland. Der Gottesdienst beginnt um 19:00 Uhr.

An diesem Gottesdienst wirken mit:

  • Der Marantha Männerchor aus Amsterdam
  • Der Jugend Gospel Chor Colours of God der Brüdergemeine Amsterdam Stad&Flevoland
  • Der Bläserchor der Brüdergemeine Zeist
  • An der orgel: Niels Fischer und Paul MackNack

Der Gottesdienst wird geleitet durch Pfarrerin Rhoinde Minals-Doth (BG) und Pfarrer Jan Wessels (Evangelische Allianz)

Die TV und Radiostationen Zendtijd voor Kerken und IKON zeichnen diesem Gottesdienst auf und senden ihn später aus. Die Aussendungen sind auch im Internet zu finden:

Zendtijd voor kerken/kerkdiensten

IKON/Kerkdiensten

Gezamenlijke liturgie bij de kerkdiensten rond 30 juni 2013

Deze liturgie is samengesteld in opdracht van de Evangelische Broedergemeente Nederland. Ze omvat vijf delen waarin achtereenvolgend

  • de lofprijs aan God klinkt, die iedere mens met een eigen waardigheid heeft geschapen,
  • de klacht, dat deze waardigheid met voeten getreden is door de slavernij,
  • hett berouw, dat mensen schuldig geworden zijn door slaven te bezitten en slavernij goed te praten
  • de dank dat slavernij nu overwonnen is en mensen met elkaar in vrijheid kunnen vieren,
  • de belijdenis dat de gemeente van Jezus Christus geen onderscheid van mensen kent.

Openingsliturgie EBG gemeenten rond Keti koti 2013 NL

 

Kerkdiensten in vele EBGemeenten

alleluja prijze masraOp 30 juni hebben in vele Broedergemeenten in Nederland en Duitsland bijzondere kerkdiensten plaatsgevonden, om 150 jaar Keti koti te herdenken en te vieren. In de diensten werd een gezamenlijke liturgie gebeden en een verklaring van het Provinciaal Bestuur voorgelezen.

In Nederland kregen de vieringen nog gevolgd door recepties of liefdemalen waarin gemeenteleden en gasten konden genieten van culturele presentaties, muzikale bijdragen en korte lezingen.

De liturgie kunt u hier downloaden

Den deutschen Text der Liturgie finden sie auf der
website der EBU.

 

Kerkdiensten rond Keti Koti 2013

KerkdienstIn alle gemeenten en werkgroepen van de EBGN en in vele gemeenten in andere delen van onze provincie vinden kerkdiensten plaats, waarin de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden

wordt herdacht en de vrijheid wordt gevierd. In deze diensten zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van een gezamenlijke liturgie. Iedere gemeente en werkgroep vult deze liturgie aan met eigen liederen, teksten en symbolen.

Op 1 juli zijn alle gemeenten en werkgroepen van de EBGN uitgenodigd, om aan de kerkdienst in de Koningskerk deel te nemen. Deze dienst wordt door de EBGN en de Raad van Kerken gezamenlijk voorbereid. Voor elke gemeente of werkgroep is er een aantal plaatsen beschikbaar.

In alle diensten zal er ruimte zijn voor het herdenken van het verdriet en de pijn van de tot slaaf gemaakten en voor het belijden van schuld door de kerken, waaronder de EBG.

Daarnaast willen wij nadenken over hoe wij met elkaar dit verleden een waardige plaats kunnen geven en wegen kunnen vinden naar een gezamenlijke toekomst. Klagen en vreugde, lofprijs en vraag om hulp zullen klinken.

Gottesdiensten zu Keti Koti 2013

In allen Gemeinden der Brüdergemeine in den Niederlanden und in vielen Orten in anderen Teilen der Provinz finden besondere Gottesdiensten statt. Dabei wird so viel wie möglich eine gemeinsame Liturgie gebetet.

Am 1.Juli findet in Amsterdam der zentrale Gottesdienst statt, der von der Brüdergemeine, dem ökumenischen Rat der Kirchen in den Niederlanden und der Evangelische Allianz gemeinsam vorbereitet wird.

In allen Gottesdiensten ist Raum für Klagen und Reue über die Vergangenheit der Sklaverei, aber auch für Lob und Dank für die gemeinsamen Gegenwart und Zukunft.   

 

Slavernij bij Opwekking

opwekkingOp weg naar Keti Koti, de viering van 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname op 1 juli 2013, die door de Evangelische Broedergemeente wordt georganiseerd, was Slavernij al een belangrijk thema tijdens Opwekking 2013. De Evangelische Broedergemeente voerde een gedeelte uit een musical op, waarbij de koorleden op de Bühne in beeld en in zang het verhaal van de slavernij tot leven wekten. Rhoïnde Doth (voorzitster van SKIN en predikante van de Evangelische Broedergemeente) verzorgde de voorbeden, samen met Adri Veldwijk (directeur EZA).

Voor een uitvoerig bericht kijk op: Raad van Kerken

Auf der ökumenischen Pfingstkonferenz ‘Opwekking’ in Biddinghuizen / Flevoland war ‚Sklaverei’ ein wichtiges Thema. Die Brüdergemeine führte einen Teil des Musicals ‚Unterwegs zur Freiheit‘ auf. Rhoinde Doth (BG Amstrdam Stadt&Flevoland und Vorsitzende der Plattform für Migrantenkirchen „SKiN“ und Arie Veldwijk von der Evangelikale EZA sprachen gemeinsam ein Gebet.