Keti Koti 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname – Broeder-Uniteit vraagt om vergeving en een nieuw begin

EBGN briefhoofdWij moeten erkennen, dat ons zendingswerk er niet toe bijgedragen heeft, het mensonterende systeem van de slavernij te veranderen of op te heffen“, zegt Frieder Vollprecht, voorzitter van de kerkleiding van de Broeder-Uniteit. „Ja, onze kerk heeft in Suriname zelf slaven in haar bezit gehad. Wij staan beschaamd voor dit aspect van onze geschiedenis als Broedergemeente in Duitsland en Nederland en wij vragen de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte zusters en broeders om vergeving en een nieuw begin.”

In een verklaring voor 1 juli, de dag waar wij de afschaffing van de slavernij in Suriname 150 jaar geleden gedenken, erkent de kerkleiding van de Evangelische Broedergemeente het bezwaarde verleden van haar zendingswerk. “Het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente komt de verdienste toe dat zij aan de tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen het Evangelie van Jezus Christus heeft verkondigd en hen tegelijkertijd vorming en verbeterde gezondheidszorg heeft gebracht”, zegt Frieder Vollprecht, maar zij was noch bereid noch in staat om de slavernij principieel in twijfel te trekken.”

In de verklaring, die op 30 juni in de zondagse diensten van alle Broedergemeenten in Duitsland en Nederland opgelezen zal worden, wordt gezegd: “De geschiedenis van de slavernij in Suriname beïnvloedt ook vandaag de dag onze onderlinge waarneming en ons zelfbeeld: In de manier waarop wij met elkaar omgaan zijn beelden van superioriteit en inferioriteit nog lang niet uit ons bewustzijn verdwenen. In de afgelopen 150 jaar hebben wij kunnen leren dat ieder economisch stelsel waardoor mensen van hun vrijheid, hun waardigheid en hun rechten beroofd worden, zoals de slavernij dat heeft gedaan, een misdaad tegen de menselijkheid is en onverenigbaar met het Bijbelse beeld van de mens als Gods evenbeeld. Om deze reden betreuren wij de beschamende wijze waarop de zending van onze kerk in Suriname aan de in stand houding van de slavernij heeft meegedaan, in plaats van duidelijk weerstand te bieden tegen dit mensonterende systeem van uitbuiting.”

“De meerderheid van de leden van de Europees Continentale Broeder-Uniteit, zegt Frieder Vollprecht, heeft haar wortels in Suriname en de Evangelische Broedergemeente aldaar. Daarom zien wij het als onze plicht om ons 150 jaar na het einde van de slavernij in Suriname bezig te houden met de geschiedenis van die slavernij en de rol die de zending in dit land daarbij heeft gespeeld, om  daarover een standpunt in te nemen.” Sinds 1735 werkten Hernhutter zendelingen in Suriname om daar vooral aan de tot slaaf gemaakte Afrikanen de boodschap van Gods liefde in Jezus Christus te verkondigen. Vanuit dit zendingswerk ontstond een protestantse volkskerk die in 1963 als Evangelische Broedergemeente in Suriname onafhankelijk werd en nu ongeveer 40.000 leden telt. De verklaring van de kerkleiding wordt op 30 juni in de dienst van de Broedergemeente in Rotterdam aan Lucia Anches-Breeveld overhandigd, vice praeses van de Broedergemeente in Suriname.

“Het ligt ons aan het hart dat de Broeder-Uniteit een gemeenschap van vrije zusters en broeders wordt.”, zegt Frieder Vollprecht.  Daarom zal de geschiedenis van de zending van de Broedergemeente – ook met het oog op haar problematische aspecten – opnieuw onderzocht en verwerkt worden. Eveneens moet onderzocht worden of de structuren van de Broedergemeente in Europa de gelijkgerechtigde participatie van alle leden, onafhankelijk van hun etnische achtergrond en culturele verbondenheid toelaten. Directe gesprekken tussen de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte broeders en zusters en de nakomelingen van de zendelingen zullen mogelijk gemaakt en bevorderd worden.

Aan het slot benadrukt de verklaring: Wij beschouwen onze culturele en theologische diversiteit als een kracht, die ons in staat kan stellen waakzaam te zijn voor discriminatie en racisme onder ons en in onze omgeving.

Verklaring van het Provinciaal Bestuur Keti Koti 2013 (mail)

Link zum deutschen Text

 

Speciale uitgave van de Hernhutter Bote en het EBGNieuws

Kop EBGNieuwsIn de maand juni zal er een speciale uitgave van de Herrnhuter Bote, de tijdschrift van de EBG in Duitsland, en het EBGNieuws verschijnen. Dit nummer is geheel gewijd aan 150 jaar Keti Koti en zal berichten uit Nederland en Duitsland bevatten. Het tijdschrift is volledig tweetalig, in het Nederlands en het
Duits en zal in vorm van een Glossy uitkomen. Iedere gemeente ontvangt een aantal exemplaren van het tijdschrift.

Im Juni erscheint eine besondere Ausgabe des Herrnhuter Boten und des EBGNieuws. Dieses zweisprachige Magazin hat „Keti Koti 2013″ zum Thema und enthält Artikel aus Deutschland und en Niederlanden. Alle Abonnenten des Herrnhuter Boten und von Weltweit Verbunden bekommen das Sonderheft zugeschickt.

 

Hoe staat het met jouw slavernijverleden? Themadag in Utrecht

Op 6 april 2013 organiseert de Mannengroep Gideon i.s.m. de Tirsa zusters een themadag in de Jeruëlkapel aan de Ivoordreef 2 te Utrecht (Overvecht).

Het thema is: ›Decolonizing the mind‹ U bent welkom van af 11.00 uur. Het programma loopt tot 16:00 uur. Aan deze dag werken mee: Sandew Hira, Mildred Uda- Lede, Kenneth Donau, Otmar & Corry Wikkeling. De presentatie is in handen van Shakira Leito. Voor de deelname (incl. uitgebreide lunch) wordt een bijdrage van €10,00 gevraagd.

„Wie ist es mit Deiner Sklavenvergangenheit?“ Am 6. April organisieren der Brüderkreis ‚Gideon’ und der Schwesternkreis ‚Tirsa‘ der Brüdergemeine Utrecht einen Tag zum Thema „Decolonizing your mind“ Mit Vorträgen von u.a. Sandew Hira, Mildred Uda-Lede, Kenneth Donau und Otmar & Corry Wikkeling sollen die Teilnehmer angeregt werden um über die eigenen Gedanken und (Vor)Urteile zum Thema Sklaverei nach zu denken. Die Veranstaltung findet im der Jeruelkapel, Ivordreef 2, in Utrecht von 11:00 Uhr bis 16: Uhr statt.

affiche flyer Gideon 6-04-2013

Keti Koti en de EBG

Keti Koti
betekent “de ketenen verbroken” en doelt op de afschaffing van de slaverneij in Suriname en op de Nederlandse Antillen op 1 juli 1863.
Als ondertitel van het logo is gekozen: “van slavernij naar bevrijding” omdat bevrijding een weg is die niet op een bepaalde datum eindigt, maar doorgaat. Wij herinneren ons de weg van de voorouders, maar wij moeten deze weg ook in onze tijd steeds opnieuw zoeken en gaan.

De EBG
- dat is de Evangelische Broedergemeente in Nederland – organiseert rond het 150 jarige jubileum van de afschaffing van de slavernij een aantal activiteiten tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2013. Waarom doet de EBG dat? Leest U hier verder.
En wat is gepland?

 • De eerste activiteit is de publicatie van een boek met interviews.
  Mensen praten over wat de geschiedenis van de slavernij en de kerk voor hen vandaag de dag betekent.
 • De tweede activiteit is een conferentie
  van 19 t/m 21 oktober 2012 in Mennorode / Elspeet over het slavernijverleden en de Evangelische Broedergemeente – en wat dit met onze relaties vandaag de dag doet.
 • In het najaar 2012 en het voorjaar 2013 zijn er een aantal lezingen gepland.
 • Een musical zal de laten zien en horen
  hoe de erfenis van de tot slaaf gemaakten de tradities van de Broedergemeente tot de dag van vandaag beïnvloed.
 • Op 1 juli 2013 zal een oecumenische viering
  in de Koninkskerk in Amsterdam plaatsvinden.