Lezingencyclus “150 jaar bevrijding van slavernij”

U bent van harte welkom bij de lezingen van de EBG waarin onder meer wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de Broedergemeente in relatie tot de slavernij.

Het is een geschiedenis met verschillende facetten: een geschiedenis van menselijke betrokkenheid en liefde voor de slaven, maar ook van loyaliteit tegenover de coloniale overheid en van schuld. En hoe is het daarna verder gegaan? De volgende lezingen zullen enkele aspecten van de geschiedenis en haar uitwerking belichten.

De lezingen vinden plaats in Amsterdam, Rotterdam en Zeist.
Inleiders van de lezingen zijn:

  • Dr. Hans Breeveld,
  • Drs. Ruth Dors,
  • Dr. Frank Dragtenstein,
  • Prof. Humphrey E. Lamur,
  • Ds. Edgar Loswijk

Na elke lezing is er gelegenheid tot gesprek onder genot van een hapje en een drankje:
Klikt U hier voor meer informatie.

Reacties zijn gesloten.