Gedachten over het verleden en de toekomst – Gedanken über Vergangenheit und Zukunft

Ook al valt het soms zwaar – deelnemers van de conferentie over “De Evangelische Broedergemeente en het streven naar bevrijding 1863 en daarna” houden zich bezig met wat ze in Mennorode in oktober 2012 hebben mee gemaakt. Het slavernijverleden en wat het betekend waarlijk vrije broeders en zusters te zijn is echter een thema dat niet in een conferentie kan worden afgehandeld.
Een deelnemer van deze conferentie heeft zijn gedachten onder woorden gebracht om met elkaar in gesprek te blijven. Leest u hier verder…

Auch wenn es manchmal schwer fällt – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz über „Die Evangelische Brüdergemeine und das Streben nach Befreiung 1863 und danach“ beschäftigt, was sie auf dieser Konferenz erlebt haben.
Die Sklavereivergangenheit und was es bedeutet wirklich freie Brüder und Schwestern zu sein, ist kein Thema, das mit einer Konferenz erledigt wäre. Ein Teilnehmer der Konferenz hat seine Gedanken zu Papier gebracht, damit wir miteinander im Gespräch über diese Themen bleiben. Lesen Sie hier weiter…

 

Reacties zijn gesloten.