Gezamenlijke liturgie bij de kerkdiensten rond 30 juni 2013

Deze liturgie is samengesteld in opdracht van de Evangelische Broedergemeente Nederland. Ze omvat vijf delen waarin achtereenvolgend

  • de lofprijs aan God klinkt, die iedere mens met een eigen waardigheid heeft geschapen,
  • de klacht, dat deze waardigheid met voeten getreden is door de slavernij,
  • hett berouw, dat mensen schuldig geworden zijn door slaven te bezitten en slavernij goed te praten
  • de dank dat slavernij nu overwonnen is en mensen met elkaar in vrijheid kunnen vieren,
  • de belijdenis dat de gemeente van Jezus Christus geen onderscheid van mensen kent.

Openingsliturgie EBG gemeenten rond Keti koti 2013 NL

 

Reacties zijn gesloten.