De actualiteit van het verleden – opening van de lezingencyclus

De eerste lezing heeft op 22 oktober in de Broedergemeente Zeist plaats gevonden:
Waarom gedenken wij 150 jaar emancipatie?


Na de inleiding is het voor de 50 aanwezigen voor de hand liggend: bevrijding is een eenmalig gebeurtenis, maar emancipatie is een proces. Dr. Hans Breeveld kon op verrassende wijze de verbinding zichtbaar maken tussen ontwikkelingen op politiek en religieus gebied in Suriname en de emancipatorische draad die er doorheen gaat.

Een van de uitdagingen die nog voor ons liggen: de geschiedenis zou zo moeten doorgegeven worden, dat ook de prestaties en positieve rolmodellen van toen zichtbaar worden. En daar valt er nog veel te ontdekken!

U bent uiteraard ook van harte welkom op de volgende lezing!
Zij wordt gehouden door ds. E. Loswijk op 25 oktober om 19:30 uur
in de Av. Concordia 107, 3062 LE Rotterdam met als thema:
“Zending onder slaven en contractarbeiders – met welke boodschap?“

Een leerrijke conferentie vol ontmoetingen

Luisteren naar elkaar
→ met elkaar eigen verhalen en gevoelens delen
→ met elkaar kijken naar ons verleden
en naar onze toekomst

Van 19 tot 21 oktober 2012 kwamen 80 mensen uit de Europees Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente in Mennorode (Elspeet) bij elkaar.
Het thema was het slavernijverleden en de zending van de Broedergemeente
Het weekend was rijk gesprekken over eigen ervaringen! Lees meer…

Foto’s vindt U hier!
Einen deutschen Bericht finden Sie hier!

 

Conferentie is volgeboekt! Maar de lezingen komen eraan!

Van 19 t/m 21 oktober 2012 een conferentie over het slavernijverleden en de doorwerking tot vandaag. De belangstelling was zo groot dat de conferentie is uitgeboekt!

Maar de gastsprekers zullen ook lezingen houden!
Op maandag a.s. 22 oktober 2012; 19:30 uur,
Kleine zaal, Zusterplein 20, 3703 CB Zeist
spreekt dr. Hans Breeveld (Paramaribo) over
De actualiteit van het verleden: waarom gedenken wij 150 jaar emancipatie? Uitdagingen uit Suriname”

Op donderdag 25 oktober 2012; 19:30 uur, Av. Concordia 107, 3062 LE Rotterdam
spreekt ds. Edgar Loswijk (Paramaribo) in het Gemeentecentrum over
de “Zending onder slaven en contractarbeiders – met welke boodschap?”

Er is zeker ook een lezing bij U in de buurt!
Voor meer informatie klik hier

Lezingen ook bij U in de buurt!

Wilt U meer weten dan de “bekende verhalen” over het slavernijverleden?
Wilt U in het hier en nu leven, waar juist het verleden zijn sporen heeft achter gelaten?
Wilt U in gesprek gaan met anderen over deze onderwerpen?

Komt U dan naar de lezingen!
Er is zeker ook een lezing in bij U in de buurt!
Voor meer informatie klik hier

Geslaagde presentatie van de Musical

Na de geslaagde presentatie van de Musical op het Zendingsfeest van de Broedergemeente en het ZZg in Zeist vragen nog steeds mensen,
hoe je dit project kunt steunen:

Heel eenvoudig!

 

Met uw financiële bijdrage kunnen deze enthousiaste zangers en medewerkers aan de slag!
Stuur een machtigingskaart (klik hier!)
of maak uw bijdrage over naar:
45.49.09.403 (ABN Amro bank) Zeist “Musical Ketikoti”

Reactie uit Paramaribo op de Musical

Onverwacht konden Bisschop Ritfeld en familie
de boekpresentatie op 29 juni j.l. meemaken
- ook het neusje van de zalm:
een gedeelte uit de musical voor Keti Koti 2013!

 

We hebben genoten van de ‘launch’ van dit project
en hopen dat in juli 2013 het complete theaterstuk
ook in Suriname kan worden opgevoerd.
(Agnes Ritfeld)

Leest U zelf de reactie van Agnes Ritfeld! Klik hier

Wilt U dit project steunen?
Stort U dan een donatie op deze rekening: 45.49.09.403 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Nederland o.v.v. Keti Koti 2013 Musical

Voorproefje

Tijdens de boek presentatie op 29 juni jl. kreeg het publiek een voorproefje
van de musical te horen dat volgend jaar zal worden opgevoerd.
Het was een denderende aftrap:

√ “Colours of God” – een enthousiast jongeren-koor van de EBG Amsterdam-Stad,
√ teksten van Thea Doelwijt en
√ muziek van Denise Jannah
Wilt U ook proeven? Dat kan hier

Wilt U dit project steunen?
Stort U dan een donatie op deze rekening:
45.49.09.403 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Nederland
o.v.v. Keti Koti 2013 Musical

boek presentatie “Zoektocht in vrijheid”

Op 29 juni jl. werd het boek “Zoektocht in vrijheid” in Zeist aan het publiek gepresenteerd.

Het bevat interviews met 12 personen, allen van Surinaamse afkomst en leden van de Evangelische Broedergemeente.
Zij vertellen wat het slavernijverleden vandaag de dag met hen doet.

Op de achterflap van het boek schrijft Age Kramer, algemeen secretaris van het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg):  “We zijn wel vrij, maar het blijft een zoektocht.” Lees verder…

Het boek is te bestellen via de webshop van het “Hernhutter Huis”: Klik hier.